Stöd för yrkesutbildningsanordnarna i kvalitetshantering och utvärdering

Yrkesutbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) stödjer anordnare av yrkesutbildning i frågor som berör utvärdering och kvalitetshantering.

NCU stödjer utbildningsanordnare i utvecklingen av kvalitetshantering på följande sätt:

  • genom att ta fram utvärderingsinformation för kvalitetsutvecklingens behov
  • genom att utvärdera anordnarnas kvalitetssystem
  • genom att ta fram information om god praxis för kvalitetssäkring och -utveckling och sprida den över utbildningssektorgränserna.
  • genom att stödja anordnare av småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor vid utnyttjande av nationella utvärderingar och självvärderingar samt vid stärkande av det utvecklande perspektivet inom utvärdering.
  • genom att stödja kvalitetsledning, -styrning, -säkring och -utveckling.
  • genom att utveckla utvärderingssystem, stödmaterial, utvärderingsverktyg
  • genom att erbjuda utbildning och handledning i kvalitetshantering och utvärdering.

NCU:s gemensamma begrepp för utvärdering och kvalitetshantering

Tilläggsinformation:

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5504 Helsingfors
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5542 Helsingfors