Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik

Yrkesutbildning Småbarnspedagogik

Uppdaterad 6.4.2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik åren 2022–2023. Utvärderingen ingår i planen för utbildningsutvärdering för åren 2020–2023. Utbildningen gäller högskole- och yrkesutbildning. I utvärderingen granskas de utbildningar inom småbarnspedagogik som ordnas vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter samt Snellman-högskolan.

Aktuellt

Informationsinsamlingen inleds den 3 april 2023. Sista svarsdag är den 15 maj 2023.

Målen

Målen för utvärderingen definieras i planen för utbildningsutvärdering enligt följande: ”Utvärderingen av utbildningar inom småbarnspedagogik är aktuell på grund av de omfattande förändringar som gäller styrsystemet för småbarnspedagogiken. Utvärderingen ger information om vilka behov det finns för att utveckla innehållet i utbildningar som ger behörighet till undervisnings-, lednings-, fostrings- och vårduppgifter inom småbarnspedagogiken. Med hjälp av utvärderingen utreds även huruvida utbildningen för lärare och annan personal inom småbarnspedagogik håller en jämn kvalitet regionalt.”

Projektplan

Hankesuunnitelma varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi (pdf, 495.48 KB)

Utvärderingsgrupp

NCU har utnämnt en utvärderingsgrupp för projektet. I utvärderingsgruppen ingår följande personer:

  • Professor emerita Kirsti Karila, Tammerfors universitet (ordförande)
  • Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia
  • Lärare Paula Helakari, Utbildningssamkommunen OSAO
  • Intressebevakningskoordinator Emma Holsti, OSKU ry
  • Småbarnspedagogikchef Riitta Keloneva, Torneå stad
  • Direktör för småbarnspedagogik Kai Kytölaakso, Karleby stad
  • Lärarstuderande inom småbarnspedagogiken Lauri Malkamäki, SOOL ry
  • Utbildningschef Krister Rantala, Åbo kristliga institut
  • Överlärare Meeri Rusi, Åbo yrkeshögskola
  • Universitetslektor Satu Valkonen, Helsingfors universitet

Hörande av berörda parter, myndigheter och utbildningsorganisationer

NCU har hört många centrala aktörer under sommaren 2022. Vid hörandena har diskussionerna bland annat gällt aktuella utvärderingsfrågor och vilka aktörer som kunde medverka i informationsinsamlingen. I september har NCU hört utbildningsorganisationer. Innehållet i hörandena används då NCU slår fast utvärderingens huvudteman. De slutliga utvärderingsfrågorna avgörs tillsammans med utvärderingsgruppen.

Insamling av utvärderingsinformation och utvärderingens tidtabell

NCU planerar metoderna och tidtabellen för informationsinsamlingen under hösten 2022. Enligt den preliminära planen kommer information i huvudsak att samlas in under år 2023. Vi skickar närmare upplysningar om vår informationsinsamling direkt till kontaktpersonerna för utvärderingen. Vi informerar också på den här webbplatsen.

Meddelande

Tidigare evenemang

Evenemang och material om dem

NCU ordnade ett hörande för anordnare som ordnar utbildningar i småbarnspedagogik inom ramen för yrkesutbildningen 1.9.2022 kl. 8–10 (webbinarium, material på finska):

NCU informerade om utvärderingen 22.8.2022 (material på finska):

Mer information om utvärderingen och kontaktinformation:

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5504 Helsingfors
Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Utvärderingsexpert
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5515 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors

Metodfrågor:

Mari Huhtanen

Utvärderingsexpert
Metoder, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5510 Helsingfors