Årskalender för datainsamlingar inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Uppdaterad 29.5.2024

 

På denna sida samlas och uppdateras information om nationella datainsamlingar som gäller anordnare av småbarnspedagogik. 

Planen för utbildningsutvärderingar för åren 2024–2027 har publicerats. När planeringen framskridit informerar vi om tidtabellen för de utvärderingar som inleds.

 

Våren 2024

April Statistik över användningen av Valssi – responsenkät (återkommande)

Juni Responsenkät om avslutade utvärderingar (återkommande)

Hösten 2024

Augusti–september Uppdatering av kontaktuppgifter till kontaktpersoner för utvärderingar (återkommande)

Våren 2025

Februari Responsenkät om avslutade utvärderingar (återkommande)

April Statistik över användningen av Valssi – responsenkät (återkommande)

Hösten 2025

September–oktober En urvalsbaserad nationell datainsamling som genomförts med Valssi (vi informerar om temat under hösten 2024)

Våren 2026

Februari–mars En urvalsbaserad nationell datainsamling som genomförts med Valssi (småbarnspedagogik för barn under tre år)

April Statistik över användningen av Valssi – responsenkät (återkommande)

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors