Plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027

Plan för utbildningsutvärderingar Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027

Nationella centret för utbildningsutvärdering
2024
engelska, finska, svenska