Excellence-kvalitetsstämpel

Högre utbildning

I NCU:s auditeringar av högskolor 2018–2024 ingår möjligheten att få en excellence-kvalitetsstämpel. Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete.

En belönad högskola har visat sig vara en innovativ föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet.

 

Högskolan nomineras som en kandidat för excellence-kvalitetsstämpeln om auditeringsguppen har gett omdömet utmärkt för minst ett utvärderingsområde:

I En kompetensskapande högskola

II En nyskapande högskola med genomslagskraft

III En utvecklingsorienterad och välmående högskola.

 

Sektionen för utvärdering av högskolorna utser årligen inom sig en utvärderingspanel med 3–4 medlemmar som poängsätter kandidaterna och gör ett förslag till sektionen. Sektionen för utvärdering av högskolorna behandlar förslaget och beviljar excellence-kvalitetsstämplar en gång om året: våren 2021, 2022, 2023, 2024 och 2025.

Bedömningen gäller följande kriterier:

  1. Högskolan är en innovativ föregångare, modig och fördomsfri då den utvecklar sin verksamhet.
  2. Högskolan har spetskompetens inom långsiktig utveckling av verksamheten, och den har starka bevis för utvecklingsarbetets positiva effekter på verksamheten.
  3. Högskolan har en positiv inverkan på sin omgivning. Kännetecknande för högskolan är att den i stor omfattning engagerar aktörer i utvecklingsarbetet och fördomsfritt överskrider olika gränser.

För att få en excellence-kvalitetsstämpel ska högskolan kunna påvisa ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete i utvärderingsområdet i fråga och i anknytning till ovan nämnda excellence-kriterier. Det är inte möjligt att få excellence-kvalitetsstämpel vid omauditeringar. Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft.

För mer information om processen kontakta

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert

029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi