Tema- och systemutvärderingar

Högre utbildning
Korkeakouluopiskelijat katsovat kuinka toinen opiskelija järjestelee post-it lappuja lasiseinälle.
Bild: GaudiLab/Shutterstock.com

Temautvärderingar har oftast fokus på en innehållsmässig helhet eller ett temaområde. Utvärdering av läget inom en utbildningsform är en annan form av temautvärdering.

I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde föremål för utvärderingen. Andra exempel är utbildningspolitik och verkställandet av den.

Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika utbildningsstadier.

I utvärderingarna tillämpas mångsidiga metoder som bygger på engagemang och delaktighet. Det är viktigt att utvärderingen beaktar synvinklar hos olika intressentgrupper, granskar kritiskt och ingående fenomenet som är föremålet för utvärderingen samt skapar en helhetsbild av fenomenet.

Mer information om utvärderingar av utbildningsområden finns på sidan Utvärderingar av utbildningsområden

Högskolorna har möjlighet att anmärka om NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning.

Pågående utvärderingar år 2024

Slutförda utvärderingar 2016-2024