Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Korkeakoulutus
Korkeakouluopiskelijat katsovat kuinka toinen opiskelija järjestelee post-it lappuja lasiseinälle.
Kuva: GaudiLab/Shutterstock.com

Korkeakoulutuksen teema-ja järjestelmäarvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin tai jonkin koulutusmuodon tilan arviointiin. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema-arvioinnit voivat kohdistua joko vain korkeakoulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän osaan. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Arvioinneissa otetaan huomioon eri sidosryhmien näkökulmat.

Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit ovat myös Koulutusala-arvioinnit -sivulla

Korkeakoulut voivat huomauttaa korkeakoulutuksen arvioinneista huomautusmenettelylomakkeella

Käynnissä olevat teema-arvioinnit vuonna 2024

Päättyneet teema-arvioinnit vuosina 20162024