Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2019

Korkeakoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) läpäisi Karvin toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. JAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. JAMK sai auditoinnista erityistä kiitosta laatujärjestelmästä ja vahvasta kokeilukulttuurista. JAMKissa opiskelijakeskeisyys on vahvasti mukana kehittämistoiminnassa ja opettajan rooli muuttumassa.

Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että JAMKin toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Kyseessä oli ensimmäinen suomenkielinen auditointi, jossa sovellettiin uutta korkeakoulujen auditointimallia.

Laatujärjestelmä luo positiivista henkeä

Jyväskylän laatujärjestelmä sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueelta ”Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu”. Auditointiryhmä toteaa, että JAMKin laatujärjestelmä kannustaa yhteiseen kehittämiseen ja luo positiivista henkeä korkeakouluyhteisöön. Laatutyö on ollut pitkäjänteistä, ja se uudistaa toimintaa. Laatutyö on myös vahvasti yhteydessä JAMKin strategisiin tavoitteisiin.

– ­­Olimme erityisen vaikuttuneita, miten laatutyössä on onnistuttu luomaan innovatiivisia menettelyitä sekä työssä onnistumisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria. Oli hienoa huomata, että opiskelijat ja sidosryhmät ovat myös vahvasti mukana laatutyössä. Lisäksi korkeakoulun johto hakee aktiivisesti uusia ideoita kehittämiseen ulkoisten arviointien kautta, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Kokeilukulttuuri on vahvaa

JAMKissa johto on onnistunut luomaan rohkeutta tukevan ilmapiirin, jossa kokeiluja ei pelätä ja epäonnistuminen on sallittua. Hybridiluokat, laboratoriot sekä kokeilu- ja kehittämisalustat tukevat tiivistä työelämäyhteistyötä.

Verkostomaista yhteistyötä on runsaasti, mutta JAMK voisi edelleen kehittää ekosysteemin kokonaiskuvan muodostamista ja rakentaa uudenlaisia osaamisyhdistelmiä. Auditointiryhmä arvelee, että osaamisalueiden rajojen ylittäminen ja yllättävät yhdistelmät saattavat vielä synnyttää ennakoimatonta tulevaisuuden osaamista. Tätä yhteiskuntaa uudistavaa kehitystyötä auditointiryhmä kannustaa jatkamaan.

Opiskelijakeskeisyys ohjaa koulutusta

JAMKissa koulutusta suunnitellaan opiskelijoita ja työelämää herkästi kuunnellen. Opiskelijakeskeisyys toteutuu JAMKissa esimerkiksi joustavina opintopolkujen mahdollisuuksina ja monipuolisina oppimisympäristöinä.

Auditointiryhmän mukaan korkeakoulussa on paljon hyviä palautekäytäntöjä, mutta esimerkiksi opintojaksojen puolivälipalautteen hyödyntämisessä on vaihtelua eri yksiköiden välillä. Opintopalautteiden lisäksi auditointiryhmä kannustaa kehittämään toimintaa myös yhteistyöverkostoista saatavalla palautteilla.

Uudenlaiset tavat toimia opettajana

JAMKissa ollaan siirtymässä Uuden sukupolven korkeakoulun malliin, mikä muun muassa haastaa kehittämään uudenlaista tapoja toimia opettajana. JAMKissa opettaja toimii uuden mallin myötä yhä enemmän ohjaajan ja valmentajan roolissa sekä toteuttaa opetustaan verkossa. Henkilöstön digivalmiuksiin on tehty erityisiä satsauksia. Esimerkiksi verkkoasiantuntijat tukevat opetushenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja opetusmateriaalin tukeen on valmistunut Digikeskus.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin uudella auditointialustalla.

Lisätietoja

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki