Laadunhallinnan arviointi ja tuki

Ammatillinen koulutus
Kuvituskuva. Tummahiuksinen nainen hymyilee kameralle.
Kuva: padu_foto/Shutterstock.com

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja arviointia on kehitetty Suomessa pitkäjänteisesti 1990-luvulta lähtien. Kehittämistyötä ovat ohjanneet niin kansalliset kuin niiden taustalla olevat Euroopan unionin linjaukset kuten laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), kansallinen Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011-2020 ja sen päivitys, laadunhallintasuositukset ammatillista koulutusta ja oppisopimustoimintaa varten sekä yhteinen eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys (EQAVET) ja sen täydennys (EQAVET+).

Laadunhallinnan alueella Karvin tehtävänä on tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta (laadunhallintajärjestelmien arvioinnit) ja tukea koulutuksen järjestäjiä laadunhallintaan ja arviointiin liittyvissä asioissa.

Laadunhallintajärjestelmien arvioinnit kattavat koulutuksen järjestäjän koko toiminnan ja niiden kohteena ovat kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

Arviointiin ja laadunhallintaan liittyvä tuki sisältää muun muassa koulutuksen järjestäjien tukemisen arviointitiedon hyödyntämisessä, arviointiosaamisen kehittämisessä ja arviointimenetelmien soveltamisessa.

Päättyneet arvioinnit:

Laadunhallinnan tuki: