Arviointineuvosto

Karvin yhteydessä toimii arviointineuvosto, joka koostuu sidosryhmiemme asiantuntijoista, kuten koulutuksen ja työelämän edustajista sekä järjestöjen koulutuspoliittisista asiantuntijoista. Arviointineuvosto kehittää Karvin toimintaa ja tarjoaa toiminnan tueksi näkökulmia ajankohtaisista koulutuksen aiheista. 

Arviointineuvoston tehtävät on määritetty laissa. Arviointineuvosto 

 • osallistuu Karvin strategiseen suunnitteluun 
 • laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmasta, jossa määritetään, mitä aiheita ja teemoja Karvi arvioi seuraavan neljän vuoden aikana 
 • päättää laajakantoisten tai muuten merkittävien lausuntojen ja aloitteiden antamisesta 
 • tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen jaostoista, joita voidaan perustaa esimerkiksi käsittelemään jotakin tiettyä teemaa. 

Arviointineuvosto myös keskustelee arviointien keskeisistä tuloksista ja edistää niiden hyödyntämistä.

Arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta on määritetty laissa: 

Arviointineuvoston kokoonpano 

Arviointineuvoston kokoonpanosta päättää valtioneuvosto. Arviointineuvostossa edustettuina ovat niin eri koulutussektorit, opettajankoulutus, tutkimus, työelämä kuin opiskelijatkin. Monipuolisen kokoonpanon ansiosta arviointineuvosto tarjoaa Karvin toiminnan tueksi erilaisia näkökulmia koulutuspolitiikasta ja yhteiskunnan muutoksista. Arviointineuvoston asiantuntijat vaihtuvat neljän vuoden välein.

 Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 10.6.2022–31.5.2026 on seuraava: 

 • koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry (1.6.2024–31.5.2026) 
 • johtava asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 • opetusneuvos Minna Harmanen, Opetushallitus
 • koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
 • edunvalvonnan koordinaattori Onni Härkönen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (1.6.2025–31.5.2026) 
 • perusopetuksen rehtori Päivi Ikola, Suomen rehtorit ry 
 • rehtori Jouni Koski, Laurea ammattikorkeakoulu (pj) 
 • edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry 
 • professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Turun yliopisto (vpj 31.5.2024 saakka) 
 • toimitusjohtaja Jyrki Mäkynen, Oy HM Profiili Ab (Suomen yrittäjät) (1.6.2024–31.5.2026) 
 • koulutuksen ja osaamisen asiantuntija Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1.6.2024–31.5.2026) 
 • kuntayhtymänjohtaja Jarmo Paloniemi, koulutuskuntayhtymä OSAO (vpj 1.6.2024–31.5.2026) 
 • apulaisrehtori Jaakko Sarmola, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry 
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Aliisa Toivanen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.6.2023–31.5.2025)
 • professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto 
 • erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto 
 • kansainvälisten asiain päällikkö Camilla Wikström-Grotell, Arcada 

Arviointineuvoston sihteerinä toimii Karvin johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk. 

Jäsenet ovat neuvostossa toimiessaan riippumattomia asiantuntijoita eivätkä siis edusta omaa taustaorganisaatiotaan. Arviointineuvoston jäseninä he edistävät koko suomalaisen koulutusjärjestelmän ja myös koulutuksen arvioinnin kehittämistä. 

Arviointineuvoston kokousten pöytäkirjat