Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arviointi

Ammatillinen koulutus

Ajankohtaista


Arvioinnin tavoite

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arviointi toteutetaan vuonna 2024. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Arvioinnin aikataulu

Koulutuksen järjestäjien itsearviointi 1-3/2024

Koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan kevään 2024 aikana. 

Arvioinnin tulokset julkaistaan 12.9.2024, klo.12.00-14.00 pidettävässä kehittämiswebinaarissa. Webinaarin ohjelma ja linkki tilaisuuteen julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Koulutuksen järjestäjien itsearviointi

Arviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jolla arvioidaan koulutuksen järjestäjän pedagogista toimintaa sekä koulutuksen tuottamaa osaamista. Samalla se tarjoaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden arvioida järjestämänsä tutkinnon laatua yhdessä työelämän kanssa. Itsearviointi kohdistuu koko pedagogisen toiminnan prosessiin.

Itsearviointi koostuu seuraavista teemoista: 

  • HOKS-prosessi 
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen
  • Osaamisen hankkiminen, osoittaminen ja arviointi 
  • Valmistuneiden opiskelijoiden osaaminen 
  • Pedagogisen toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen

Lisäksi itsearviointiin voidaan sisällyttää jokin erityisesti arvioitavaan tutkintoon kohdennettu kokonaisuus.

Itsearviointi toteutetaan ryhmässä, jossa on arvioitavana olevan tutkinnon pedagogisesta toiminnasta vastuussa olevia henkilöitä/henkilö, tutkinnon ammatillisten tutkinnon osien opettajia, yhteisten tutkinnon osien opettajia sekä alan työelämän edustajia. Koulutuksen järjestäjät voivat sisällyttää itsearvioinnin vastaajaryhmään myös tutkinnon opiskelijoita.

Itsearviointi toteutetaan tammi-maaliskuussa 2024. Tarkemmat ohjeet itsearvioinnin toteuttamiseen on toimitettu arviointiin nimetylle yhteyshenkilölle loppuvuodesta 2023.

 

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki