Luonnontieteellisen koulutusalan arviointi

Korkeakoulutus
Tuulimyllyt isolla nurmikentällä
Kuva: Jennifer Griffin on Unsplash

Karvi toteuttaa vuosina 2023–2025 luonnontieteellisen koulutusalan arvioinnin. Korkeakoulujen arviointijaosto on hyväksynyt arvioinnin hankesuunnitelman 21.5.2024.

Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppiseen. Arvioinnit tuottavat tietoa myös korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Luonnontieteellisen koulutusalan arviointi koskee yliopistojen luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon johtavia koulutuksia sekä filosofian tohtorin tutkintoon johtavia koulutuksia.

Luonnontieteellisen koulutusalan arvioinnissa ovat mukana kemialliset ja fysikaaliset tieteet, bio- ja ympäristötieteet, geotieteet sekä matemaattiset tieteet ja tilastotiede. Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan alan koulutusten arviointi toteutetaan myöhemmin erillisenä arviointina. 

Arvioinnin toteuttaa arviointiryhmä, johon korkeakoulujen arviointijaosto on 24.11.2023 nimennyt seuraavat henkilöt:

  • professori Jan Lundell, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja)
  • koulutusdekaani Saana-Maija Aho, Oulun yliopisto
  • tutkimusinfrajohtaja Tero Eklin, Suomen ympäristökeskus 
  • professori, varadekaani Laura Hirsto, Itä-Suomen yliopisto
  • vanhempi yliopistonlehtori Annika Meinander, Åbo Akademi
  • professori, opetusvaradekaani Sami Moisio, Helsingin yliopisto
  • opiskelija Arvi Tolvanen, Turun yliopisto.

 

Lisätietoja arvioinnista

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki