Katsomusaineiden tiedonkeruu oppilasmääristä ja opetuksen nykytilasta (2023)

Esi- ja perusopetus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti Opetushallituksen asettaman katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämistyöryhmän tueksi tiedonkeruun keväällä 2023. 

Tiedonkeruu tuotti tietoa oppilasmääristä eri perusopetuksen katsomusaineissa  ja opettajien kelpoisuudesta opettaa eri katsomusaineita. Opettajilta kerättiin näkemyksiä katsomusaineiden kehityksestä ja nykytilasta. Tiedonkeruussa verrattiin Suomen kymmenen suurimman kaupungin tilannetta pienempiin kaupunkeihin ja kuntiin.

Tiedonkeruu suoritettiin keväällä 2023, jolloin tietoa kerättiin sekä peruskoulun opettajilta että rehtoreilta. Näiden lisäksi tietoa kerättiin kymmenen suurimman suomalaisen kaupungin opetuksenjärjestäjiltä ja Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. 

Raportissa on kuvattu oppilasmäärien muutoksia viimeisen 14 vuoden aikana eri uskontojen oppimäärissä ja elämänkatsomustiedossa.  Rehtorikyselyn avulla kartoitettiin tietoa opetuksen järjestämisestä ja opettajien kelpoisuudesta. Opettajakyselyn avulla kartoitettiin tietoa opetuskokemuksesta, opettajien kelpoisuudesta, opettajien virka- tai työsuhteista, sekä asenteista katsomusaineiden opetukseen sekä eri uskontojen näkymiseen koulujen arjessa. 

Raportti: 

 

 

Lisätietoja

Matti Suomilammi

Matti Suomilammi

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5575 Helsinki