Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2022

Ammatillinen koulutus

Päivitetty 19.1.2023

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutettiin vuosina 2021–2022. Arviointiraportti julkistettiin 3.5.2022. Karvin tiedote arvioinnista 3.5.2022.

Arvioinnin tiivistelmäjulkaisut:

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila 2022

The Status of Vocational Education and Training Providers’ Quality management 2022

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta kansallisella tasolla. Tietoa tuotettiin mm. laadunhallintajärjestelmien toimivuudesta, laadunhallinnan tasosta sekä laadunhallintaan liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä.

Arvioinnin perustaksi kehitettiin vuosina 2018–2019 arviointimalli ja -kriteeristö, jota on testattu vuoden 2020 aikana. Kehittäminen on toteutettu laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa ja työssä on hyödynnetty aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet

Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila 2022

Lisätietoja ja tulosten esittelypyynnöt:

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5504 Helsinki