Saavutettavuusseloste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pyrkii takaamaan Karvi.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Karvi.fi:n saavutettavuuden tila

Uusi www.karvi.fi-verkkosivusto julkaistiin 18.9.2023. Sivusto on toteutettu verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA-vaatimusten mukaan. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä. Sivustolle on tarkoitus toteuttaa saavutettavuusauditointi vuonna 2024.

Karvi.fi:n ei-saavutettava sisältö

Osa sisällöstä ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan. Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä (2.4.4).
 • Sivustolla on erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkattu sivustolle määritetystä kielestä poikkeaviksi (3.1.2).
 • Sivustolla on kuvaajia, joilla ei ole asianmukaisia tekstivastineita (1.1.1), esim. organisaatiokaavio.
 • Osa toiminnoista ei ole lainkaan käytettävissä näppäimistöllä (2.1.1), kuten esimerkiksi uutiskirjeen kiinnostavien aihealueiden valinta.
 • Uutiskirjeen tilauslomakkeen painikkeilla ei myöskään ole näkyvää kohdistusta (2.4.7).
 • Osa elementeistä on merkitty niin, että niiden toiminnasta ei saa riittävästi tietoa ja toiminto on vaikea ymmärtää (1.1.1, 1.3.1, 2.4.3), mm.
  • Julkaisusivulla sivusuodatinvalintoja ei ole nimetty erikseen suodattimiksi, vaan ne ovat vain valintaruutuja.
  • Kun jokin suodatin on valittu, sivu latautuu uudestaan ja käyttäjän pitää navigoida koko sisällön läpi takaisin sivusuodattimeen nähdäkseen, mitkä suodattimet ovat aktiivisia.
 • Virhe- ja palauteviestejä ei ole kaikissa yhteyksissä merkattu niin, että ne luettaisiin automaattisesti ruudunlukijalla. Esimerkiksi uutiskirjeen tilauksessa käyttäjä myös ohjataan väärään syötekenttään, mikäli uutiskirjeen peruutuksessa tapahtuu virhe. (4.1.3)
 • PDF-tiedostoissa on useita saavutettavuusongelmia, muun muassa
  • kuvilta puuttuu tekstivastineita (1.1.1)
  • otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi (1.3.1)
  • listoja ei ole merkitty listoiksi (1.3.1)
  • taulukon rakenne ei vastaa visuaalista rakennetta (1.3.1) 
  • lukemisjärjestys ei vastaa sisällön loogista järjestystä (1.3.2)
  • kuvien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (1.4.3)
  • tiedostoilta puuttuu kielimäärittelyt (3.1.1).

PDF-raporttien kuviot eivät ole saavutettavia. Niiden keskeinen sisältö on kuitenkin esitetty raporttien saavutettavassa tekstissä.

Sivustolla on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 6.11.2023.

Seloste perustuu Karvin ja Digitalist Finland Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Saavutettavuuspalaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta tällä lomakkeella.

Saavutettavuuspalautteen tietosuojaseloste 

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000