Saavutettavuuspalautteen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään, ja mistä tiedoista on kyse?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen saavutettavuuspalautelomakkeen kautta on mahdollista lähettää sivuston saavutettavuuteen liittyvää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja arviointikeskukselle. Mikäli haluat yhteydenottoosi vastauksen, tulee sinun jättää palautelomakkeella yhteystietosi.

Palautteen lähettäjältä kerätään seuraavat tiedot:

  • nimi (ei pakollinen)
  • sähköpostiosoite (ei pakollinen)
  • puhelinnumero (ei pakollinen)

Tiedot kerätään palautteeseen, kysymyksiin tai kommentteihin vastaamista varten, mikäli toivot vastausta yhteydenottoosi. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Yhteystietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos et toivo yhteydenottoamme jättämääsi palautteeseen tai muihin kommentteihin liittyen.

Mistä saamme henkilötietosi?

Ne saavutettavuuspalautelomakkeen käyttäjät jotka toivovat yhteydenottoa jättämäänsä viestiin liittyen, ilmoittavat nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa palautelomakkeella.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi, ja luovutetaanko niitä johonkin?

Saavutettavuuspalautelomakkeen kautta luovutettavien yhteystietojen ylläpidosta vastaavat nimetyt Karvin viestinnän vastuuhenkilöt. Tietoja ei luovuteta.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään siihen asti, että jättämäsi palaute, kysymys tai kommentti on käsitelty. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.