Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 1.–9. lk

Esi- ja perusopetus
Kuvituskuva. Oppilaat istuvat luokassa ja viittaavat.
Kuva: Rodeo

Pitkittäisarviointi

Karvi käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnissa seurataan oppilaiden osaamisen kehittymistä perusopetuksessa kahdessa keskeisessä oppiaineessa: matematiikassa ja äidinkielessä ja kirjallisuudessa (suomi, ruotsi, suomi/ruotsi toisena kielenä). Oppilaiden osaamista arvioidaan 1. luokan alussa, opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa nivelkohdissa ja 9. luokan lopussa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

 

Aikataulu

Pitkittäisarviointi käynnistyi alkumittauksella syksyllä 2018. Arviointi toteutettiin ensimmäisen luokan ensimmäisinä kouluviikkoina. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020. 

Keväällä 2024 arviointi etenee kolmanteen vaiheeseen, jolloin oppilaiden osaamista arvioidaan kuudennen luokan lopussa. 

 

aikajana

Osallistujat 

Pitkittäisarviointiin osallistuu noin 8 000 oppilasta eri puolilta Suomea. Oppilaat edustavat kattavasti eri AVI-alueita ja suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja. 

 

Toteutus

Arvioinnin jokaisessa vaiheessa oppilaat tekevät koulussa osaamista mittaavan tehtäväsarjan. Samalla kerätään tietoa esimerkiksi heidän asenteistaan koulunkäyntiä kohtaan. Taustatietoja kerätään otoskoulujen opettajilta ja rehtoreilta ja ensimmäisillä vuosiluokilla myös oppilaiden huoltajilta. Lisäksi noin 500 oppilaalta kerätään kirjoitusnäyte, jonka avulla seurataan kirjoitustaitojen kehitystä.

 

 

 

Hankkeen julkaisut:

Kolmas luokka:

 

Ensimmäinen luokka:

 

 

 

  • Tietosuojaselosteet

Yhteyshenkilöt Karvissa:

Annette Ukkola

Arviointiasiantuntija
Alkuopetus, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5548 Helsinki
Matti Suomilammi

Matti Suomilammi

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5575 Helsinki