Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 1.–9. lk

Esi- ja perusopetus
Kuvituskuva. Oppilaat istuvat luokassa ja viittaavat.
Kuva: Rodeo

Karvi käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa oppilaiden osaamistasosta erityisesti äidinkieleen ja kirjallisuuteen (suomi, ruotsi, suomi/ruotsi toisena kielenä) ja matematiikkaan liittyvissä taidoissa ja niiden kehityksestä perusopetuksen aikana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Pitkittäisarviointi alkoi alkumittauksella syksyllä 2018. Alkumittaukseen osallistui 7770 oppilasta, jotka aloittivat ensimmäisen luokan. Oppilaat olivat kotoisin eri puolilta Suomea.

Oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020. Tähän arviointiin osallistui 8046 oppilasta.

Pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden osaamisen kehityskaarta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa kuudennen ja yhdeksännen luokan lopulla – ja mahdollisesti toisen ja kolmannenkin asteen opinnoissa.

Ensimmäisen luokan arvioinnista on julkaistu raportti osaamistuloksista (linkki päivittyy), raportti käytetyistä menetelmistä (linkki päivittyy), raportti osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja tiivistelmä tuloksista. Lisäksi on julkaistu: 

Kolmannen luokan arvioinnista on julkaistu raportti oppilaiden osaamistuloksista, infograafi kolmannen luokan päätuloksista, raportti osaamisen kehittymisestä alkuopetuksen aikana ja osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja useita infograafeja. Seuraava raportti kertoo kirjoitustaitojen kehittymisestä alkuopetuksen aikana.

Hankkeen julkaisut:

Kolmas luokka:

Ensimmäinen luokka:

Tietosuojaselosteet

Yhteyshenkilöt Karvissa:

Annette Ukkola

Arviointiasiantuntija
Alkuopetus, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5548 Helsinki

Matti Suomilammi

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5575 Helsinki