Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana – Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi 2018–2020

Arviointiraportti Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana – Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi 2018–2020

Annette Ukkola & Jari Metsämuuronen
2023
suomi