Kunskaper i matematik och i modersmål och litteratur under nybörjarundervisningen – En longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen 2018–2020

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Kunskaper i matematik och i modersmål och litteratur under nybörjarundervisningen – En longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen 2018–2020

Annette Ukkola & Jari Metsämuuronen
2023
finska