Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat (2020–2021)

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde under 2020–2021 en utredning av orsakerna och bakgrunderna till skillnader i lärresultat mellan och inom könen. Syftet med utredningen var att ta fram information om vilka faktorer som främjar eller förhindrar att den utbildningsmässiga jämlikheten tillgodoses samt om hur man kan jämna ut effekterna av de faktorer som ligger bakom skillnaderna i lärresultaten. Frågorna granskades ur utbildningspolitikens, jämställdhetspolitikens och sysselsättningspolitikens perspektiv.

Utifrån analyser av resultat och rekommendationer från tidigare undersökningar, utvärderingar och utvecklingsprojekt skapades en syntes av orsakerna till skillnader i lärresultat mellan och inom könen samt av de utvecklingsåtgärder som presenterats i tidigare undersökningar inom de olika politikområdena. Med hjälp av analysen av dessa resultat utformade utvecklingsrekommendationer och åtgärdsförslag för att utveckla den grundläggande utbildningen i en riktning som lindrar könssegregationen.

 

Mer information om resultaten: Kunskapsskillnaderna inom könsgrupperna blir allt större – ändå talar rubrikerna om skillnader mellan könen

PowerPoint-presentation om resultaten (på finska)

Rapport: Jämställdhet som realitet och praxis – Orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat inom och mellan könen i den grundläggande utbildningen (Sammandrag på svenska)

Tilläggsinformation

Jaana Saarinen.

Jaana Saarinen

Ledande utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5537 Jyväskylä