Jämställdhet som realitet och praxis – Orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat inom och mellan könen i den grundläggande utbildningen

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Jämställdhet som realitet och praxis – Orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat inom och mellan könen i den grundläggande utbildningen

Jaana Saarinen, Kirsi Siekkinen, Tanja Laimi, Arto Ahonen, Venla Bernelius, Kristiina Brunila, Malin Gustavsson, Merja Kauppinen, Juho Norrena
2021
finska