Auditering av Polisyrkeshögskolan 2023

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Polisyrkeshögskolan. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 8-9 november 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i mars 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Rektor Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • Prorektor Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Expert i personalutveckling Riitta Paalanen, Tull
  • Studerande Samuli Kaikkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Polisyrkeshögskolan har valt Proaktiv uppföljning av verksamhetsmiljön som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Polisyrkeshögskolans samarbetspartner i kollegialt lärande är Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) med temat Samlärarverksamhet.

I NCUs auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, goda praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Sirpa Moitus

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors