Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning
Pojken visar en ritning av en pingvin.
Bild: Kari Leo

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga. Den grundläggande konstundervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Lag om grundläggande konstundervisning 633/1998