Småskalig longitudinell utvärdering i svenska som modersmål från slutet av grundskolan till slutet av gymnasiet

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

01/2018–05/2019

I den här småskaliga longitudinella utvärderingen låg intresset på hur de elever som deltog i utvärderingen av lärresultaten i modersmål och litteratur 2014 klarade sig i studentprovet i svenska som modersmål. Utvärderingen beaktade resultaten i både textkompetensprovet och i essäprovet. Jämförelsen mellan dessa två utvärderingar möjliggjordes, eftersom man 2014 hade skrivandet i fokus och granskade elevernas texter ur en språklig och en kontextuell synvinkel. Intresset för den här longitudinella granskningen låg också på undersökningen av samband mellan dessa två utvärderingar och olika bakgrundsfaktorer.

Utvärderingen baserade sig på befintlig statistisk data. Alla utvärderingsfrågor granskas på elevnivå årskursnivå samt skolnivå i resultat som gäller grundskolan. I resultat från gymnasiet granskar frågorna på student- och gymnasienivå.

Utvärderingen försöker svara på följande frågor:

  • I vilken mån kan nivån i utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur i slutet av den grundläggande utbildningen förutspå nivån i studentprovet i modersmål?
  • Vad händer med kunskapsskillnaderna då de studerandena växer upp?
  • Vilka samband finns det mellan bakgrundsfaktorerna från 2014 (t.ex. kön och bakgrund i hemmet) och resultaten från 2014 och 2017?

För mera information om utvärdering:

Jan Hellgren

Jan Hellgren

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska)
+358 29 533 5531 Helsingfors
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5559 Helsingfors