Jan Hellgren

Jan Hellgren
Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska)
+358 29 533 5531 Helsingfors