Biotalousalan arviointi

Korkeakoulutus
Opiskelija istuttaa kasvien taimia palstalla.
Kuva: Zoe Schaeffer on Unsplash

Ajankohtaista

 • Biotalousalan arvioinnin tulokset julkaistaan 1.10.2024 klo 10-12 webinaarissa (teams).  Ilmoittautuminen webinaariin avataan elokuussa. Webinaari pidetään suomeksi.
 • Kehittämiswebinaari alustavista johtopäätöksistä 22.5. klo 13-15 teamsissa. Webinaarin tavoitteena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä ennen raportin julkaisemista.
 • Opiskelijatyöpaja 8.2.2024
 • Arviointihaastattelut korkeakouluille ja työelämälle helmikuu 2024
 • Itsearviointikysely korkeakouluille lokakuussa 2023
 • Korkeakoulujen arviointijaosto hyväksyi 26.5.2023 arvioinnin hankesuunnitelman. Vuosina 2022–2024 toteutetaan keskeisten biotalousalojen arvioinnit.

Ammattikorkeakouluissa arviointi koskee luonnonvara-aloja ja siihen sisältyvät seuraavat koulutukset: agrologi, hortonomi, metsätalousinsinööri ja ympäristösuunnittelija. Yliopistoissa koulutusalat ovat maatalous- ja metsätiede sekä elintarviketiede.

Arviointiin osallistuvat seuraavat korkeakoulutuksen järjestäjät: Hämeen amk, Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Karelia amk, Lapin, amk, Novia yrkeshögskolan, Oulun amk, Savonia amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk sekä Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Biotalousalan koulutusala-arviointi vastaa seuraaviin arviointikysymyksiin:
• Millaista osaamista nykyinen koulutus tarjoaa? Miten erityisesti kestävyysosaamista ja digivihreää siirtymää edistetään koulutuksessa?
• Millainen on korkeakoulujen kyky reagoida toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin?
• Miten koulutukset ovat yhteydessä työelämään?
• Millaista on jatkuva oppimisen tarjonta ja siihen liittyvät haasteet?

Laajoina läpileikkaavina teemoina arvioinnissa ovat
Kestävyysosaaminen sisältäen ilmastonmuutososaamisen, yrittäjyys- ja liikkeenjohto-osaamisen, kansainvälistymisosaamisen, huoltovarmuusosaamisen, planetaarisen hyvinvoinnin sekä alalla toimivien hyvinvoinnin edistämisen.
Vihreä siirtymä sisältäen digitalisaatioalan ja teknologian kehityksen sekä innovaatio-osaamisen edistämisen. Innovaatio-osaamisella tarkoitetaan kykyä ratkaista uusien teknologioiden ja digivihreän siirtymän haasteita.

Biotalousalan koulutuksen arvioinnin toteuttaa  kuusijäseninen ryhmä ja siihen on nimetty seuraavat henkilöt:

 • Koulutusjohtaja Susanna (Aro) Kumpulainen, MTK ry (puheenjohtaja)
 • Opiskelija Antti Paunonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Varadekaani Janna Pietikäinen, Helsingin yliopisto
 • Biotalousosaamisen yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki,
  Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kehitysagronomi Mervi Seppänen, YARA
 • Osastonjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppiseen.

Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Lisätietoja arvioinnista

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki