Korkeakoulujen arviointijaosto

Korkeakoulutus

Karvin arviointineuvoston yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointijaosto, jonka jäsenet ovat Karvin ulkopuolisia asiantuntijoita. Korkeakoulujen arviointijaosto tuo Karvin arviointeihin korkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän näkemyksiä korkeakoulutuksesta. 

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää 

 • korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmista 
 • suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta 
 • korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta. 

Arviointijaoston jäsenet tuovat asiantuntemuksensa kautta hankesuunnitelmiin uusia näkökulmia ja varmistavat, että suunnittelu- ja arviointiryhmiin saadaan paras mahdollinen arvioitavan aiheen asiantuntemus. Lisäksi arviointijaosto varmistaa, että auditointipäätökset ovat tasapuolisia. 

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävät on määritetty lainsäädännössä: 

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, §7 

Korkeakoulujen arviointijaoston kokoonpano 

Korkeakoulujen arviointijaoston nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö Karvin arviointineuvoston esityksestä. Arviointijaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin. Jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämän asiantuntemusta. Jaosto muodostetaan niin, että se edustaa eri alueita, sukupuolia ja korkeakouluja ja että sen jäsenillä on monipuolista ja ajankohtaista asiantuntemusta korkeakoulutukseen liittyvistä aiheista. 

Korkeakoulujen arviointijaoston asiantuntijat vaihtuvat neljän vuoden välein. Arviointijaoston kokoonpano ajalla 1.12.2022–30.11.2026 on seuraava: 

 • koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Suomen opiskelijakuntien liitto, SAMOK ry
 • rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu 
 • toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
 • tieto- ja digipalveluiden johtaja Manu Pajuluoma, Lapin korkeakoulukonserni (LUC) 
 • tutkijayliopettaja Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto (varapuheenjohtaja) 
 • vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi. 

Korkeakoulujen arviointijaoston sihteerinä toimii Karvin arviointiasiantuntija Mira Huusko

Jäsenet ovat jaostossa toimiessaan riippumattomia asiantuntijoita. He eivät siis edusta omaa taustaorganisaatiotaan vaan edistävät tasapuolista päätöksentekoa ja kaikkien korkeakoulujen oikeudenmukaista kohtelua. 

Korkeakoulujen arviointijaosto asettaa toimikaudekseen myös tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän. Lisätietoa tekniikan asiantuntijaryhmän tehtävistä ja tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneista. 

Lisätietoa 

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki