Ruotsi (A- ja B1-oppimäärä), 9. lk

Esi- ja perusopetus
Karttakuva

A- ja B1-ruotsin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. luokalla järjestettiin keväällä 2022.

A-ruotsin tulokset ovat nyt valmistuneet ja ne julkaistiin tiistaina 5.9.2023.

Arvioinnin tuloksista voi lukea lisää täältä:

****

B1-ruotsin tulokset julkaistiin keväällä 2023. Löydät ne täältä:


Arvioinnin sisältö ja tarkempi aikataulu:

Ruotsin kielen oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa arvioitiin maaliskuussa  2022. Molemmat oppimäärät arvioitiin erikseen.

Arviointi sisälsi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla mitattiin oppilaiden Taitoa tuottaa tekstiä, Taitoa tulkita tekstiä ja Taitoa toimia vuorovaikutuksessa. Arviointiin kuului myös taustakysely oppilaille, opettajille ja rehtorille.

Arvioinnin avulla saamme ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta. Arvioinnin kansalliset tulokset julkaistaan keväällä 2023. Koulut saavat jo sitä ennen (loppuvuodesta 2022) palautteen, jossa koulun tuloksia verrataan kansalliseen keskiarvoon.

Lisätietoa arvioinnista löytyy Poppis-lehden artikkelista NCU:s utvärdering av lärresultaten i svenska: Vad utvärderades och på vilket sätt?

B1-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008. Oppilaiden osaaminen jäi tällöin kokonaisuudessaan tyydyttävälle tasolle. Tuottamistaidot (kirjoittaminen ja puhuminen) olivat selvästi heikommat kuin ymmärtämistaidot (kuullun ja luetun ymmärtäminen). A-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2013 oppilaiden tulokset sen sijaan olivat joko hyvät (kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) tai erinomaiset (kuullun ymmärtäminen ja puhuminen).

Tietosuojaselosteet:

Lisätietoa:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki