Engelska under coronapandemin – Kunskaper i A-engelska i slutet av årskurs 9 våren 2021

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Engelska under coronapandemin – Kunskaper i A-engelska i slutet av årskurs 9 våren 2021

Marita Härmälä, Jukka Marjanen
2022
finska