Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä

Tiivistelmä Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä

Mira Huusko, Laura Lepola, Tuomas Sarkkinen, Anni Tuurnas, Janniina Vlasov (toim.)
2021
suomi