Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet

Sammanfattning Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet

Mira Huusko, Laura Lepola, Tuomas Sarkkinen, Anni Tuurnas, Janniina Vlasov (toim.)
2021
svenska