Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter

Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Utvärderingsrapport Systemutvärdering Temautvärdering Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter – Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Salla Venäläinen, Tanja Laimi, Saana Seppälä, Taneli Vuojus, Mikko Viitala, Maria Ahlholm, Sirkku Latomaa, Karita Mård-Miettinen, Markku Nirkkonen, Mari Huhtanen, Jari Metsämuuronen
2022
finska