KIELELLISIÄ TAITOJA JA KOULUNKÄYNTIVALMIUKSIA

Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arviointi

Arviointiraportti Järjestelmäarviointi Teema-arviointi Esi- ja perusopetus

KIELELLISIÄ TAITOJA JA KOULUNKÄYNTIVALMIUKSIA – Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arviointi

Salla Venäläinen, Tanja Laimi, Saana Seppälä, Taneli Vuojus, Mikko Viitala, Maria Ahlholm, Sirkku Latomaa, Karita Mård-Miettinen, Markku Nirkkonen, Mari Huhtanen, Jari Metsämuuronen
2022
suomi