Utvärdering av högre utbildningen inom det juridiska utbildningsområdet

Utvärderingsrapport Temautvärdering Högre utbildning

Utvärdering av högre utbildningen inom det juridiska utbildningsområdet

Jukka Mähönen, Manne Airaksinen, Atte Korte, Albert Mattsson, Sampo Mielityinen, Johanna Niemi, Mirjami Paso, Johanna Rantanen, Sirpa Moitus, Laura Partanen & Mira Huusko
2021
finska