Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointi

Arviointiraportti Teema-arviointi Korkeakoulutus

Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointi

Jukka Mähönen, Manne Airaksinen, Atte Korte, Albert Mattsson, Sampo Mielityinen, Johanna Niemi, Mirjami Paso, Johanna Rantanen, Sirpa Moitus, Laura Partanen & Mira Huusko
2021
suomi