Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Praxis och rekommendationer Småbarnspedagogik

Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Janniina Vlasov, Jenni Salminen, Laura Repo, Kirsti Karila, Susanna Kinnunen, Virpi Mattila, Thomas Nukarinen, Sanna Parrila & Hanna Sulonen
2018
svenska