Organisaatiokaavion tekstivastine

Karvin organisaatiorakenne

Arviointineuvosto: 13-jäseninen arviointineuvosto seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa.

Korkeakoulujen arviointijaosto: Korkeakoulujen arviointijaosto toimii arviointineuvoston yhteydessä. Korkeakoulujen arviointijaosto raportoi säännöllisesti päätöksistään arviointineuvostolle.

Johtaja: Arviointikeskuksen johtaja johtaa, valvoo ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa, päättää arviointikeskuksen strategisista suunnitelmista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmista.

Johtoryhmä: Arviointikeskuksen johtoryhmä koostuu johtajasta, yksiköiden päälliköistä, henkilöstön edustajasta ja mahdollisista muista johtajan päättämistä henkilöistä.

Arviointikeskuksessa on neljä yksikköä: yleissivistävän koulutuksen yksikkö, ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksikkö, korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksikkö sekä yhteiset kehittämispalvelut.

Yhteiset kehittämispalvelut vastaa arviointikeskuksen hallinnosta, viestinnästä, arviointihankkeiden metodiikasta ja analyysistä, arviointitoiminnan digitalisoinnista sekä maksullisesta palvelutoiminnasta.