Grundexamen inom husteknik

Yrkesutbildning

2014–2017

Det vanligaste vitsordet för yrkesprov i husteknik var god. Det finns dock fortfarande en lång väg kvar till yrkesutbildningsreformens mål, eftersom bara en fjärdedel av yrkesproven genomfördes på arbetsplatser. Större delen av yrkesproven i examen visade sig vara för enkla i förhållande till examensgrunderna. Därutöver bedömdes genomförandet och bedömningen av yrkesproven i samarbete med arbetsplatserna bara ligga på en måttlig nivå.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom husteknik genomfördes under 2014–2017. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade över 900 studerande och 40 utbildningsanordnare.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2018.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen talotekniikan perustutkinnossa [Yrkeskompetens i grundexamen i husteknik]. Publikationer 20:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner vid utvärderingscentret:

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5555 Helsingfors, Vanhempainvapaalla