Miten LOPS 2019-uudistus on edennyt?

Uutinen Lukiokoulutus

Karvi on julkaissut ”välitodistuksen” lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistuksen etenemisestä lukioissa kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Julkaisu antaa tiiviin kuvauksen uudistuksen eri osa-alueiden toteutumisesta ja uudistuksen etenemisestä. Mitkä osa-alueet ovat toteutuneet paremmin, mitkä heikommin? Ovatko maamme lukiot edenneet samaa tahtia? Julkaisu sisältää myös lukiorehtoreiden näkemyksiä uudistuksen etenemisestä.   

Lukiokoulutuksen kokonaisvaltainen ja perusteellinen kehittäminen vaatii jatkuvaa määrätietoista kansallista, alueellista ja paikallista yhteistyötä. Lukiokentän kokemukset uudistuksen tiimoilta osoittavat, että kun useat toimijat eri lukioissa ympäri maata ottavat pieniäkin askeleita, muutos voi loppujen lopuksi olla hyvinkin suurta. Uudistus on edennyt suhteellisen hyvin, mutta kehittämistäkin riittää.

Taustaa 

Lukuvuoden 2021–2022 alussa lukioissa otettiin käyttöön uudet nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat. Lukioiden paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto ajoittui tilanteeseen, jossa samaan aikaan tehtiin uudistuksia muun muassa ylioppilastutkintoon ja korkeakouluvalintoihin sekä valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajentamiseen. Kansallinen opetussuunnitelmauudistus oli laaja ja mittava prosessi, ja paikalliseen valmisteluun vaikuttivat sekä kireä aikataulu että koronapandemian aiheuttamat muutokset arjessa.

Karvin aiemmin julkaistussa raportissa Lukiokoulutusta uudistetaan – uudistuvatko lukiot? (Saarinen ym. 2023) tarkasteltiin lukion opetussuunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa. Nyt julkaistussa Välitodistus-julkaisussa  tarkastellaan uudistusprosessin etenemistä lukioissa kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Julkaisut ovat osa Karvin laajaa lukiouudistuksen arviointia (LUKA), joka toteutetaan vuosina 2022–2024. Arvioinnissa tarkastellaan lukiouudistuksen tavoitteiden toteutumista ja erityisesti siihen liittyvän lukion opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönottoa. 

Raportti 

Välitodistus – LOPS 2019-uudistuksen eteneminen ensimmäisen kahden lukuvuoden aikana

Lisätietoa: 

  • Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, jaana.saarinen (at) karvi.fi
  • Jan Hellgren, puh. 029 533 5531, jan.hellgren (at) karvi.fi
  • Tietoa LUKA-arvioinnista