Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena

Sammanfattning Högre utbildning

Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena

Riitta Pyykkö, Jussi Kivistö, Anneli Pirttilä, Jyrki Wallenius, Mira Huusko, Otto Leppänen, Kirsi Mustonen & Mirella Nordblad
2020
svenska