Tidtabell för auditeringar av högskolor 2018–2024

Högre utbildning

Högskolor ombes anmäla sig till NCU:s auditering två år före giltighetstiden för kvalitetsstämpeln går ut. Högskolorna kan välja en auditering som genomförs av en nationell eller internationell auditeringsgrupp. NCU genomför auditeringar på finska, svenska och engelska. NCU genomför också auditeringar av utländska högskolor på beställning.

Högskolor som anmält sig till auditering

Tabellen uppdateras kontinuerligt.

Högskola

Platsbesök

Yrkeshögskolan Novia (internationell)hösten 2018
Jyväskylän ammattikorkeakouluvåren 2019
Kajaanin ammattikorkeakouluhösten 2020
Jyväskylä universitethösten 2020
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluhösten 2020
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT (internationell)våren 2021
Vaasan ammattikorkeakoulu (internationell)våren 2021
University of Graz (internationell beställningsauditering)våren 2021
Helsingfors universitet (internationell)hösten 2021
Satakunnan ammattikorkeakouluhösten 2021
Tampereen ammattikorkeakouluhösten 2021
Seinäjoen ammattikorkeakouluhösten 2021
Lapplands universitethösten 2021
Savonia-ammattikorkeakouluvåren 2022
Laurea-ammattikorkeakouluvåren 2022
Turun ammattikorkeakouluvåren 2022
Hämeen ammattikorkeakoulu (internationell)våren 2022
Åbo Akademi (internationell)våren 2022
Metropolia Ammattikorkeakoulu (internationell)hösten 2022
Östra Finlands universitet (internationell)hösten 2022
Aalto-universitetet (internationell)våren 2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (internationell)våren 2023
Centria-ammattikorkeakouluvåren 2023
Lapin ammattikorkeakouluvåren 2023
Hanken Svenska handelshögskolan (internationell)våren 2023
Försvarshögskolanvåren 2023
Tammerfors universitetvåren 2023
Åbo universitet (internationell)våren 2023
Arcada (internationell)hösten 2023
Polisyrkeshögskolanhösten 2023
University of Ljubljana (internationell beställningsauditering)hösten 2023
Karelia-ammattikorkeakouluhösten 2023
Uleåborgs universitet (internationell)hösten 2023
Konstuniversitetetvåren 2024
Oulun ammattikorkeakouluvåren 2024
LAB-ammattikorkeakouluvåren 2024
Humanistinen ammattikorkeakouluvåren 2024
Vasa universitet (internationell)hösten 2024

 

För mer information och anmälan till auditering

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi