Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Småbarnspedagogik

I utvärderingsprojektet granskas processerna för att förnya genomförandet av de lokala planerna för småbarnspedagogiken. Reformen av lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med avseende på barnets rätt att få stöd utan dröjsmål när behovet av stöd framkommit samt uppdateringen av grunderna för planerna för småbarnspedagogik (2022) i och med lagändringen fastställer delvis nya strukturer och mål för verksamheten inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen producerar information om hur införandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik genomförts efter den 1 augusti 2022. I projektet beskrivs dessutom vilka faktorer som främjar eller förhindrar genomförandet av inkluderande småbarnspedagogik och hur barnet får stöd i daghem och familjedagvård. Utvärderingen genomförs åren 2022–2023.

Projektets dataskyddsmeddelande: Länk

Publikationen:

 

Inom utvärderingen arbetar en expertgrupp (2020–2023), vars medlemmar är:

  • Heidi Harju-Luukkainen, professor, Tammerfors universitet, gruppens ordförande
  • Noora Heiskanen, universitetsforskare, Östra Finlands universitet
  • Arniika Kuusisto, professor, Helsingfors universitet
  • Vesa Kulmala, tjänster områdeschef, Åbo stad
  • Lassi Kannel, utvärderingsexpert, NCU
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, utvärderingsexpert, NCU

Ytterligare information:

Julia Kuusiholma-Linnamäki
Utvärderingsexpert

Utvärderingen gäller NCU:s tyngdpunkter:

  • Utveckling av lärande och kompetens
  • Främjande av likvärdighet
  • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
  • Stöd för kontinuerlig utveckling

Information om NCU:s tyngdpunkter.