Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Småbarnspedagogik

I utvärderingsprojektet granskas processerna för att förnya genomförandet av de lokala planerna för småbarnspedagogiken. Reformen av lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med avseende på barnets rätt att få stöd utan dröjsmål när behovet av stöd framkommit samt uppdateringen av grunderna för planerna för småbarnspedagogik (2022) i och med lagändringen fastställer delvis nya strukturer och mål för verksamheten inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen producerar information om hur införandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik genomförts efter den 1 augusti 2022. I projektet beskrivs dessutom vilka faktorer som främjar eller förhindrar genomförandet av inkluderande småbarnspedagogik och hur barnet får stöd i daghem och familjedagvård. Utvärderingen genomförs åren 2022–2023.

Projektets dataskyddsmeddelande: Länk

Publikationen:

Utvärderingen gäller NCU:s tyngdpunkter:

  • Utveckling av lärande och kompetens
  • Främjande av likvärdighet
  • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
  • Stöd för kontinuerlig utveckling

Information om NCU:s tyngdpunkter.

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors