Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatus

Arviointihankkeessa tarkasteltiin paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessien toteutumista. Varhaiskasvatuslain (540/2018) uudistus koskien lapsen oikeutta saada tukea välittömästi tuen tarpeen ilmettyä, sekä varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (2022) päivitys lain muutoksen myötä asettaa varhaiskasvatuksen toiminnalle osittain uudet rakenteet ja tavoitteet. Arvioinnissa tuotettiin tietoa siitä, miten paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut 1.8.2022 jälkeen. Lisäksi arvioinnissa kuvattiin sitä, mitkä tekijät edistävät tai estävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista ja lapsen tuen toteuttamista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Arviointi toteutettiin vuosina 2022–2023.

Julkaisut:

  • Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (Raportti 2023): Linkki

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

  • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
  • Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Lisätietoa painopistekohtaisen tiedon tuottamisesta: Linkki