Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatus

Arviointihankkeessa tarkastellaan paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessien toteutumista. Varhaiskasvatuslain (540/2018) uudistus koskien lapsen oikeutta saada tukea välittömästi tuen tarpeen ilmettyä, sekä varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (2022) päivitys lain muutoksen myötä asettaa varhaiskasvatuksen toiminnalle osittain uudet rakenteet ja tavoitteet. Arvioinnissa tuotetaan tietoa siitä, miten paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut 1.8.2022 jälkeen. Lisäksi hankkeessa kuvataan sitä, mitkä tekijät edistävät tai estävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista ja lapsen tuen toteuttamista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Arviointi toteutetaan vuosina 2022–2023.

Julkaisut:

 

Hankkeen tietosuojailmoitus: 

Arviointiryhmä:

  • Heidi Harju-Luukkainen, professori, Tampereen yliopisto, ryhmän puheenjohtaja
  • Noora Heiskanen, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
  • Arniika Kuusisto, professori, Helsingin yliopisto
  • Vesa Kulmala, palvelualuejohtaja, Turun kaupunki
  • Lassi Kannel, arviointiasiantuntija, Karvi
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, arviointiasiantuntija, Karvi

Lisätietoja: 

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

  • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
  • Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Lisätietoa painopistekohtaisen tiedon tuottamisesta: Linkki