Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Utvärderingsrapport Småbarnspedagogik

Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Lassi Kannel, Julia Kuusiholma-Linnamäki, Heidi Harju-Luukkainen, Noora Heiskanen, Arniika Kuusisto, Vesa Kulmala
2023
finska