MATEMATIK I SKUGGAN AV COVID-19-PANDEMIN – Resultat från fördjupade analyser av lärresultaten i matematik

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU genomförde en utvärdering av lärresultaten i matematik i årskurs 9 våren 2021. Deltagarna uppgick till ungefär 12 500 niondeklassare runtom i Finland. Både finsk- och svenskspråkiga skolor deltog. 

Vi offentliggör två rapporter på finska 14.12.2023: 

  • MATEMATIIKKAA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA III
    Syventäviä analyyseja matematiikan 9. luokan arvioinnista keväällä 2021
  • MATEMATIIKKAA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA IV
    Opettajat ja poikkeuksellisen heikosti ja hyvin suoriutuneiden oppilaiden osaaminen ja akateemiset tunteet 9. luokan matematiikan arvioinnissa keväällä 2021

I de nya rapporterna fördjupas analyserna av matematikkunskaperna i slutet av den grundläggande utbildningen. NCU tar också fasta på faktorer som har anknytning till kunskapsutvecklingen. Rapporterna ger fördjupad information som inte har presenterats tidigare. Teman som behandlas är bl.a. faktorer som har samband med eleverna, jämförelsegrupper, hembakgrund, lärarna, skolorna, känslotillstånd samt elever som har särskilt svaga och särskilt goda resultat. Materialet ger en bred bild av samband mellan elevfaktorer och matematikkunskaper i årskurs 9. 

Tid: 14.12.2023 kl. 9.00–11.30  
Plats: Teams. 

Ingen förhandsanmälan behövs. Vi publicerar ett noggrannare program och en länk till resultatpresentationen längre fram. 

Titta gärna på NCU:s tidigare rapporter om: 

Tilläggsinformation:

MATEMATIK I SKUGGAN AV COVID-19-PANDEMIN – Resultat från fördjupade analyser av lärresultaten i matematik

torsdag 14.12.2023
09.00–11.30
Webinar
gratis