Matematiken i skuggan av covid-19-pandemin – Matematikkunskaperna i slutet av årskurs 9 våren 2021

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Matematiken i skuggan av covid-19-pandemin – Matematikkunskaperna i slutet av årskurs 9 våren 2021

Jari Metsämuuronen & Saara Nousiainen
2021
finska