Matematiken i skuggan av covid-19-pandemin II. Matematikkunskaperna i slutet av årskurs 9 våren 2021

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Matematiken i skuggan av covid-19-pandemin II. Matematikkunskaperna i slutet av årskurs 9 våren 2021

Jari Metsämuuronen, Saara Nousiainen
2023
finska