Utvärdering av examenssystemet för yrkesutbildning och utvecklingen av examenssystemet

Yrkesutbildning

I utvärderingen utreds hur väl de nationella utvecklingsprocesserna för examenssystemet fungerar för att möta arbetslivets, individernas och samhällets ändrande kompetensbehov. Dessutom produceras information om hur examenssystemet fungerar och vilka faktorer i examenssystemet som främjar och begränsar utbildningens tillgänglighet och kompetensutvecklingen i olika skeden av studiestigen och karriärvägen.

Anskaffning av utvärderingsinformation

I utvärderingen samlas material in bland annat från representanter för undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, arbetslivskommissionerna och utbildningsanordnarna. Dessutom utnyttjas befintligt statistik- och registermaterial.

Ungefär hälften av yrkesutbildningsanordnarna har valts till deltagare i utvärderingen. Information från utbildningsanordnare samlas in i september 2023. Vi har informerat de anordnarna som deltar i utvärderingen.

Som stöd för genomförandet av utvärderingen ordnar vi två informationsmöten med samma innehåll för utbildningsanordnarens kontaktpersoner tisdag 22.8.2023 kl. 9–10 och onsdag 6.9.2023 kl. 14–15. Möten är frivilliga och kräver ingen förhandsanmälan. Evenemangen genomförs på Teams. Nedan finns länkar till evenemangen:

Utvärderingsgrupp

För utvärderingen har en utvärderingsgrupp med många olika perspektiv utnämnts till stöd för NCU:s experter:

  • Jaana Antila, lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
  • Christer Burman, lehtori, VAMIA, Vaasan kaupunki.
  • Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
  • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
  • Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus.
  • Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

Material som producerats i utvärderingen

Projektplan (på finska):

Hankesuunnitelma (pdf, 500.67 KB)

Ytterligare information

Jani Goman

Jani Goman

Utvärderingsråd
Yrkesutbildning
+358 29 533 5505 Jyväskylä
Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors