EXAMENSSYSTEM OCH FÖRÄNDRADE KOMPETENSBEHOV – Utvärdering av utvecklingsprocesserna och funktionaliteten i examenssystemet för yrkesutbildning

Utvärderingsrapport Temautvärdering Yrkesutbildning

EXAMENSSYSTEM OCH FÖRÄNDRADE KOMPETENSBEHOV – Utvärdering av utvecklingsprocesserna och funktionaliteten i examenssystemet för yrkesutbildning

Jani Goman, Paula Kilpeläinen, Johanna Kiesi, Jaana Antila, Christer Burman, Mirja Hannula, Jatta Herranen, Seija Katajisto & Mikko Laakkonen
2024
finska