På yrkesvägar – Utvärdering av individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport Temautvärdering Yrkesutbildning

På yrkesvägar – Utvärdering av individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Johanna Kiesi, Jani Goman, Mari Huhtanen, Heikki Helve, Anna Laine, Heikki Piilonen, Anu Raudasoja, Boris Ståhl, Ritva Vartiainen
2022
finska